Breaking News

1000 Proverbs In English And Igbo Languages- Inu Igbo

Select Language

Advertisements

1000 Proverbs In English And Igbo Languages- Inu Igbo The igbo language is verry rich in proverbs,though some of them dont have their full meaning when expressed in English language. AMAKVITAA have tried to write down 1000 proverbs in Englisg and I gbo language. 1. Nwanyọ nwanyọ k'eji ari ugwu. - By slow and steady pace you climb a hill. 2. Ọnwụ nâ egbu nwankịta anaghị ekweya anụ isi nsị. - The calamity that ultimately kills a young dog would prevent it from perceiving the smell of faeces. 3. Ugwu mụta mgbaji ukwu, Agadi nwanyị amụta agakata ezue ike. When the hill learns to cause waist pain the old lady learns to rest intermittently. 4. Anụ gbaa ajọ ọsọ, agba ya ajọ egbe. - When an animal runs badly, it gets a bad gun shot as well. 5. Beta anụ, beta anụ bụ kwa nụ n'arụ efi. - More meat, more meat, All comes from the cow. 6. Ụkpana okpoko buru, nti chiri ya. - The grasshopper scooped away by a hornbill deaf. 7. A gbakata Eze nkịtị, ekpudo nkata n'isi gwa ya okwu. - When You forebear a king for so long you put on a basket on your face before you speak out. 8. Mmiri riri enyi ka mbe hụrụ na-awa ọgọdọ; ọ ga-efe mmiri efe ka ọ ga-awụ ya awụ? - The tortoise that gears up besides a river that drowned an elephant; is it going to fly over this river or just jump over it?


9. A na-ekwu na ọrịa ezughị oke, ndị dara ibi ana
etokwu afọ.
– Where as not every one has an equal share of
sickness those with scrotal hernia are also getting
bloated.
10. Ebe onye ọsọ ruru ka onye ije ga-eru.
– The runner and the walker will end the same point.

11.Ọkịrị si na ya na-achọ ọnwụ, mana ọ bụghị nke
katapọọt.
– Orkiri the bird says it seeks death (not bothered by
death) but not from a sling shot (catapult shot).

12. Ka ahụ na anya ka mgbọ ji atụa enwe n’isi
– For a closer look; the monkey got bullet shot in its head.

13. Ebube agụ nâ eche agu.
– The Lion’s glory serves as a shield.

14. Mbaji na akari ịhụ na ọkụ.
– A big yam tuber is beyond roasting in fire.

15. Ụkwa n’adara ndi amaghị asa.
– Bread fruit falls for those that do not know how to
process it.

16. Onye nje nje ka onye isi awọ mara ihe.
– The traveller has more knowledge than the gray
haired.

17. Onye nọrọ be ya, ọ na-aba
– When one is at home, he/she hollers.

18. Akwa ọkụkọ tie akị, ihere emee mkpume.
– If an egg cracks a kernel, the stone is put to shame.

19. Ebe nwatakịrị na-ebuta ọnụ mmanụ ka ọ na apụ ọrịrị.
– Where a child gets his mouth oily, that’s where he
hangs out.

20. Agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ ụmụ aka ewere ya
gwurie egwu.
– If a snake fails to live up to it’s attributes, children
will play with it.

21. Were ire gi gụọ eze gi ọnụ.
Use your tongue to count your teeth.

22. Ọbụ ọke ụlọ gosiri ọke ọkwe ebe ngiga di.
– It is the domestic rat that showed the wild rat where
to find the hamper.

23. Nnụnụ si nâ ala bee n’ikwube ka nọkwa n’ana.
– The bird that flies from the ground and perches on
an ant hill is still on the ground.

24. Akụ fecha ọ dara awọ.
– After flying the termite will fall to be eaten by the
toad.

25. A nyụkọ mamiri ọnụ, ọ gba ọfụfụ.
– When people urinate on the same spot it forms.

26. okirikiri ka a na gba ukwu ose. Adịghị arị ya elu.
– Round and round you go the pepper plant you don’t
climb it.

27. Ejighi ntufu afụ ike.
– There is no strength in being wasteful.

28. Okwu a na-asọ anya anaghị ebi gboo.
– A subject that can not be freely discussed will not
have q quick closure.

29. Akanri kwọ aka ekpe , aka ekpe akwọ aka nri.
– If the right hand scrubs the left, the left hand will in
turn scrub the right

30. Ndi na-eje mposi abalị na-ahụ ụkpana ndị mmụọ.
– Those that go out to defecate at night see the ghosts grasshoppers.

31. Egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebena nku kwa ya.
– The kite and the eagle should share the roost. Which
ever that attempts to deprive the other should loose
its feathers.

32.” IGBO KWENỤ” bụ na mmanya onye ọzọ.
– Greetings!, greetings!! on another persons drink.

33. Agba nsị nkịtị ọ n’esi usi.
– If you ignore faeces it smells.
34. A kpara akwụ kpara akwụ, Ewere nkata jee, ọ bụrụ
oshi.
– It is okay to help ones self with a few palm nuts, but
when you go gathering with a basket, it becomes
stealing.

35. Ugo chara acha adịghị echu echu.
– A mature eagle never fades.

36. Anaghị eji na agụụ na-agụ elo ụkwara.
– No one swallows phlegm to appease the pangs of
hunger.
37. Agwa ụbịam ihe eji aba ọgaranya, ọ si ka ya bụrụ
ọgbenye ya bụ.
– If you tell a poor person what it takes to be rich, he
chooses his status.

38. Okwu agwara nwa nwere nne, ka nwa na-eweghị nne
ji-mara ihe.
– The advice given to a child with a mother serves as
the basis for an orphan’s wisdom.

39. Dibia na-agwọ otoro, ọ debere ike ya n’elu?
– Speaking of the priest(medicine man) that treats
cholera ; did he place his butt (portal of infection) up
out of reach?

40. Agbarụcha nwangene, e kuru ngene ńụa.
– After polluting the Nwangene river, people end up
drinking from it.

41. Eji isi arọ ama ụtọ nsi.
– You know the taste of faeces by the smell of fart.

42. Ọnye nwere nti ya nụrụ
– He who has hear should hear.
43. Onye si na ya anaghi ata anụ nkita, ya a hara kwana
mmiri ọfe ya.
– He who abhors dog meat should not elect to drink
the soup.

44. Nwanyị na ete ofe ogiri mara ijiji anya mbịa.
– A woman that prepares soup with ogiri (fowl smelling
spice) is familiar with house fly.
45. Anuụ gbala taa, echi bụ nta.
– If an animal escapes the hunter today, tomorrow is
yet another day to hunt.

46. Ọchụ ọkụkọ nwe ada. Nwa ọkụkọ nwe nwanwa ọsọ.
– Chicken chasers will fall but the chicken always gets
away.
47. Agadi nwanyị anaghị akaru nka na egwu ọ mara agba.
– An old woman is never too old to perform her
favorite dance step.

48. Mbe si na ibu bụ nke ya, ya mere o ji kwọrọ ya na-azụ
– The tortoise says that the luggage belongs to him that
is why he caries it on his back.
49. E nenie nwa ite, Ọ gbọnyụọ ọkụ.
– If you overlook a tiny pot, it will boil over and douse
the fire.
50. Nje dị na azụ bụ azụ.
– The weevil in the fish is fish

51. Nwatakịrị a tụrọ ilu, ma kọwakwara ya, ego e ji wee
lụo nne ya lara n’iyi
– If someone has to explain a proverb to you, the
dowry paid on your mother was a waste.
52. Achuọ aja, udele abịaghị, i mara na ihe mere bee ndi
mmuọ
– If the vulture fails to show up at the place of
sacrifice, you know that something is wrong in the
land of the spirits.

53. Onye otu anya na abụ eze n’ala ndi isi.
– One eyed man is king in the land of the blind.

54. Nwata na-ata akara na ata ego ya.
– A child that is consuming akara (Bean cake) is
consuming his money.

55. Ọkụkọ n’aga wara wara, anya n’aga wara n’ahụ ya.
– The chicken that walks crooked is seen by a crooked
eye.
56. Atụrụ na-achọ ipu mpi jee jụa ebune ka ekwo dị ya.
– A sheep that is eager to grow horn should ask the ran
how its neck feels
57. A tụọrọ ọ mara, ọ mara. Ma a tụọrọ ọfeke, ọ fenye isi
nâ ọfia.
– If you hint the wise they make use of it, but the fool
will use it foolishly.
58. Mmecha ede abụghị ọkụkọ ya
– Preparing cocoyam for planting does not mean that
they are already planted.

59. Ka anyi kele onye nti chiri, ma elu anụghi, ala ga anụ.
– Acknowledge the deaf; if the heavens don’t hear, the
earth will hear.

60. Ihe na ata ańara dị nâ ime ańara.
– The pest that consumes the egg plant is within.
61. Ilu bu mmanụ igbo ji eri okwu.
– Idioms are like the source with which Igbo people eat
expressions.
62. Ihe okenye nọ n’ala were hụ, nwata rigoro nâ elu, ọ
gaghị ahụ ya.
– What the elderly sees while seating may not be seen
by a child though he climbs to heights.

OR DOWNLAOD THE EBOOK BELOW

d8c50d4061d138e

63. Ka ayi na-achụ aja ka ikpe na-ama ndi mụọ.
– Let us keep offering sacrifice thereby passing the
blame to the gods (spirits).

64. A na-eji anya ama ọka chara acha.
– You know a fully ripe corn cub by the looks.
65. Agbọghọbia tochaa ọ chere ibe ya.
– After growing to puberty the damsel waits for her
peers.

66. E mee ngwa ngwa, emeghara ọdachi.
– When you are fast to act, you are more likely to avoid
problem.

67. Ọbere mmanwụ na-akpa ike maka na ijere anọghi
nso.
– A small masquerade is powerful because a big
masquerade is not around.

68. Nkịta sị na ihe o ji eso onye afọ ukwu bụ na ọ nyụghị
anyụ, ọ gbọọ agbọọ.
The dog said “the reason why I trail the fat bellied
is because they are sure to either pass some faeces
or vomit.

69. Onye kpata nkụ arụrụ ngwere apụkwụ te ya ọrịrị.
– Who ever fetches ant infested fire wood will have the lizard
as a guest (hanging out).

70. Ogbu opi na eficha ọnụ.
– The trumpeter occasionally wipes his mouth.

71. Otu nkpụrụ aka rụta mmanụ o zue ọha ọnụ.
– When one finger touches palm oil it contacts the
mouth of every one.

72. Onye na-erijughị afọ a naghị enye alụsị.
– He who is hungry does not feed a deity.

73. E jighi akpata atufuo aba ụba
– No one gets wealthy by throwing away what which
they have acquired.

74. Enwe ma ka eji amagharị n’ọhịa bụ na osisi dị ya nso.
– The monkey’s dexterity in jumping from tree to tree
is because the tree is close by.

75. Ị mara asụ sụọ n’odo. Ị maghị asụ sụọ n’ala.
– If know how to pound, do it in the mortar, if you don’t know then pound on the floor.

76. Ụkwa ruo ọge ya ọ daa.
– When the breadfruits gets to its ripe season it will
fall.

77. Ihe ana achọ na uko elu ka ahụrụ na uko ala.
– What was being looked for in the upper shelf was
found in the lower shelve.

78. Aka aja aja n’ebute ọnụ mmanụ mmanụ.
– Soiled hands bring forth, oily mouth.

79. Nne ewu na-ata agbara, ụmụ ya a na-ele ya anya nâ
ọnụ.
– When a goat is foraging on poison ivy, the kids watch
her mouth.

80. Ụdara si na ọ bụ sọsọ ya mụtara nwa ana apiwa ọnụ
– Udara friut said is she the only one whose children get
there lips squeezed.

81. Ebe onye bi ka ọ na awachi
– Everyone blocks the breach in his own fence.

82. Nwata kwuwa ọnụ ọ si na ya agwagbụe okenye na
okwu.
– When a child utters abomination, he thinks he has
outspoken the elderly.

83. Oke oshimmiri anọkataghị rie onye ọbụna nke ọ na-
ahụghị ahụ ụkwụ ya anya..
– The ocean never drowns a person with whose leg it
does not come in contact.

84. Onye ji ihe nwata wegoro aka elu, ike gwụ ya, ọ wetue
aka ahụ.
– Whoever take a child’s belonging and lifts his arm
high will eventually lower his arm out of tiredness.

85. Agadi nwaanyị nwere onye na-elekote ya anya sị na
agbụrụ ya adghị aka nka.
– An old woman who has a permanent live-in helper
says her lineage does not grow old.

86. Mbe si na agha daa ọ zọgbuọ nwanyi di ime. Agha
daa ndi nwere ụkwụ azọgbuo nwanyi dị ime, ma
kpụrụ mbe.
– The Tortoise said “if war breaks out I will trample
the pregnant woman to death. When war broke
out, the people with legs crushed the pregnant
woman but the Tortoise was arrested.

87. A n’agwa ntị ma ntị anụghi, egburu isi ntị esoro
– If the ear refuses to heed warning, when the head is
cut off the ear goes with it.

88. Nkita rachasia nsi, eze ere ewu.
– The dog licks faeces, but the teeth of the goat gets
rotten.

89. Mberede nyịrị dike, mberede ka eji ama dike
– Surprise make and break the brave.
90. Ọkụkọ mmanya na-egbu ezubeghị mmanwụlụ ara na-
ayi.
– A drunken fowl has not met a mad fox.

91. O ji ọfọ ga-ala
– He that is armed with good conscience will arrive
home.

92.
Ehi enweghị ọdụ chi ya na achụrụ ya ijiji.
– For the cattle that has no tail, her god (guardian
angel) wards off the flies.

93. Ebenebe ga-egbu
– The unimaginable will happen.

94. Ọnwu gburu dike nweta ọfeke, ọ dọgbue ya adọgbu.
– A calamity that brings down a great man will
annihilate a pauper.

95. Ahapụ otele nyụrụ ahụ, avụọ isi ọkpọ
– The anus that farted is left alone but the head
receives the knock.(beating).

96. Ogwuna gwuru mmiri ukwu, gwukwa mmirri nta, ma
lagbuo n’ite ofe.
– The catfish swam the ocean and swam the sea, but
drowned in a soup pot.

97. Nwata etoghị eto wara ọgọdọ, ikuku eburu ya buru
ọgọdọ.
– If a child tries to tie wrapper before maturity the
wind will blow him away along with the wrapper.

98. Nshịkọ si na ya gwuru iyi ukwu gwukwa iyi nta, ma ite
agadi nwanyị sụkpọrọ ya anya.
– The crab said “I swam in great and mighty bodies
of water but got my eyes boiled off in an old lady’s pot.

99.
Ijiji enweghị onye ndụmọdụ na eso ozu aba nâ ili.
– The fly that has no counsellor would end up in the
grave with the corps.

100. Ụsụ ma ka ọ jọrọ wee jiri uchichi aga
– The bat recognizes that it is ugly, hence is it chooses
to be nocturnal.

101. Ọchị abụghị ụtọ
– Laughter does not translate to a good relationship
.102. Ura ga-eju onye nwuru anwu afo.
– A dead person shall have all the sleep necessary.
103. Gidi gidi bụ ugwu eze.
– Unity is strength
104. Chọọ ewu ojii ka chi dị
– Make hay while the sun shines
105. Otu onye tuo izu, o gbue ochu
– Knowledge is never complete: two heads are better
than one.
106. Ihe ehi hụrụ gbalaba oso ka okuku huru
na-atụ onu
– Fools rush in where angels fear to tread.
107. Oge adighi eche mmadu
– Time and tide wait for nobody.
108.E lewe ukwu Egbue ewu.
A buxom waist that makes her man(husband) kill a
goat for her when he looks at it.
109. Ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya.
– Where one falls is where his god pushed him down.
110. Ihe di woro ogori azuala na ahia.
– What was secret is revealed in the market place.
111. Ewu nwuru n’oba ji abughi agu gburu ya.
– A goat that dies in a barn was never killed by hunger.
112. A ma ka mmiri si were baa n’opi
ugboguru?
– Who knows how water entered into the stalk of the
pumpkin?
113. Nwunye awo si na di atoka uto, ya jiri
nuta nke ya kworo ya n’azu.
The female toad said that husband is so sweet that
when she got married, she carried her husband
permanently on the back.
114. Onyeubiam adi(ghi) aza “Omeokachie.”
– An indigent does not take the title of
“Omeokachie” (i.e. one who completes whatever he
puts his hand to)
115. Eze mbe si na olu oha di mma, mana
oriri oha na-aka ahu.
– The tortoise said that many hands at work is
enjoyable, but many mouths to feed can be
embarrassing.
116. Eze mbe si na ihe ya ji-achiri ihe egwu
ya aga njem bu maka ya ezu ndiegwu.
– The tortoise said that it always travels with its
musical instrument in case it meets other musicians.
117. Nwaanyi muta ite ofe mmiri mmiri, di ya
amuta ipi utara aka were suru ofe.
– If a woman decides to make the soup watery, the
husband will learn to dent the Garri before dipping it
into the soup.
118. O na-abu a si nwata wuba ahu, o saba
afo ya.
– Tell a child to wash his body, he washes his stomach.
119. Akwukwo juru n’ohia, ma a baa a choba
okazi.
– There are various leaves in the bush, but people go in
to look for okazi leaves.
120. Ukpala gbabara n’ikpo okuko na-ala ala
mmuo.
– The grasshopper that runs into the mist of fowls ends
up in the land of spirits.
121. Nwata bunie nna ya enu, akpaamu ya
ayochie ya anya.
– If a child lifts his father, his scrotum will blindfold
him.
122. Onye hapu onu ya, uguru arachaa ya.
– If one fails to lick his lips, the harmattan will do it.
123. Okuko si na ihe ya ji-ele anya n’enu ma
ya na añu mmiri bu na ihe na-egbu si
n’igwe abia.
– The chicken says it looks up when drinking water
because what kills it comes from the sky.
124. “Nwunye anyi, nwunye anyi”: ka ndeli
bia ka anyi mara onye o bu nwunye ya.
– “Our wife, our wife”: come midnight and we will
know whose wife she really is.
125. Ula towa uto, ekwowe ya ekwowe.
– When sleep becomes enjoyable, we snore.
126. O bialu be onye abiagbuna ya, mgbe o
ga-ala mkpumkpu apukwana ya n’azu.
– May one’s visitor not constitute a problem, so that on
his departure he will not leave with a hunchback.
127. Nwa ovu na-eto, o di ka o ga-aka nne
ya.
– When the baby wren is growing, it looks like it would
be bigger than its mother.
128. Okuko na-arogoro ite onu, chetekwe
mma gburu ya.
– The chicken frowns at the cooking pot, ignoring the
knife that killed it.
129. Ihe ka-nte bata n’onu nte, nte etefu.
– When something greater than the pigmy cricket
enters its hole, it takes off.
130. Uzu na-amaghi akpu ogene lee egbe
anya n’odu.
– The blacksmith who does know how to forge a metal
gong should look at the tail of a kite.

131. Onye buru chi ya uzo, o gbagbue onwe
ya n’oso.
– He who walks before his godly guardian does the
race of his life
132. Okuko nyuo ahu, ana achuwa ya oso.
– When the fowl farts, the ground becomes a nuisance.
133. Okwulu anaghi amiri ote ofe.
– A master chef is not blessed with a good harvest of
okra.
134. Ohia woro gi nku, sere gi onu
– The forest that denies you firewood has massaged
your neck.
135. O bia mgbe Alio Ene gburu atu, ya
biakwa ma atu zogbuo Alio Ene.
– He who calls whenever Elder Ene kills a deer, let him
call if the deer kicks the living daylight out of Elder
Ene.
136. O bulu na i taa m aru n’ike, ma i zeghi
nshi; mu taa gi aru n’isi, agaghi m
ezere uvulu.
– If you bite me on the butt, despite the danger of
sinking your teeth into fecal matter, then if I bite you
on the head, I will disregard the danger of sinking my
teeth into cerebral matter.
137. Nwaanyi anaghi-eji na nwunyedi ya
kwere ya ekene nke oma kpowa ya
ogo.
– A woman does not regard her sister-wife as sister-in-
law just because she (her husband’s other wife)
accepted her greeting gracefully.
139. Adi agwa ochi nti na agha esu.
– you need not remind the deaf on
the imminence of war.
138. Ngwele rilu enu oji abulozi nwa
–A lizard that climbs the iroko tree
is no longer young.
139. Nwa nne di na mba
– Even in strange land,a brother can be
found
140.
Ezi ma mma aga ya nga n’abu.
-A good road is to be used frequently.
141. Anagi eji amu eyinye akwuna ujo
– You can’t scare a prostitute with
the penile size.
142. Agwo noro ibe ya na-enwe odu abuo.
– The snake that swallows another will have two
tails.
143. Anaghi eje akwa onye kwulu udo
– No one attends the funeral of a suicide.
144. Mkpologu kpo nsi, nsi e tisa.
– If s.hit hits the stump, its the s.hit that get
scattered.
145. Ogbo na ogbo ra,bu na okwu onu.
-It’s simply a saying of the mouth,to
suggest that peers are expected to be equals.
146. Enye nwata ife kaliria oju ba enyelie
ya nye onye.
-when a child receives what’s bigger than
him,he thinks it is for someone else.
147. Anyi nwelu ji nwe mbu.
– We’ve got both yams and hoes.
148. Onwero ife anya fulu gba obara.
– There’s nothing the eyes
have seen and bled
149. ogwu ma diochi nke izizi, ma ya nke abuo, obu
so aka diochi ka ogwu na ama?
– if the thorn pricks the hand of the palm
wine tapper , the first time , and pricks it again
the second time, is it only the finger of the
palm wine tapper that the thorn pricks ?
150. ‘enweghi
ezekwibe na agaghi enwe ekwueme maka na obu
ezekwibe mutara ekwueme’.
– no ezekwibe that does not give birth to ekueme because ezekwibe’s lineage gave birth to ekwueme.
151. Akpakana mara ozo ma ozo ga ana
– the trap cut the animal ozo but it will escape.
152. ‘nwata ejighi aku ojide ire oma’, ‘ire oma ka ejina ji aga n’ogwu’.
– if a child don’t have money he should have good conscience, because that’s what a snail use to climb on thorns.
153. ‘ihe agwo muru aghaghi iso ogologo’.
– what a snake gave birth to will surely be long.
154. afu onye ana amara ekwe atunye ekwe n’ofia’.
– if we encounter the dead man whom we hit gong for we will throw the gong in the bush.
155. Onye na agbakwa oso,ya echefula igu miles a dighi
ama ama, Onicha gwara Obosi.
– he that run should not forget igu miles, onitsha told obosi.
156. Mkpi mbugobe adighi agba ewu!
– You cannot carry a he-goat on top of the female and expect him to perform.
157. Mgbirimgba amaghi na ezi na atu egwu
– The bell is unware that tha outside is always afraid
whenever the bell tolls
158. ndi uyo
anyi shi,uyo wu uyo mi na gi,ta ugba m,nuo mmai m
ma jiri ogodo nwanyi m mee m eze.
– we as brothers can and would share everything excluding our
spouses.
159. asi mmanya ka ana anuchitere dinochi/dingwo,
anaghi adachitere ya elu
– You can represent a palmwine tapper during wine
drinking but you can represent/stand for him when it
comes to falling off from the palm tree.
160. nwata bido gbawa azi amu, odi ya ka oga emeli ihe
nna ya mere
– when a boy starts growing hairs, it seem as if he could do what his father did.
161. okuko na erubeghi na ubu akpo chorochoro, egbe ga
ebu ya ufu eburu ya
– when an immature chicken starts croaking, making
loud noise, if the kite fails to swoop on it, the woof
will surely do so.

OR YOU CAN DOWNLOAD THE E-BOOK IN PDF FORMAT BELOW

1000 Proverbs In English And Igbo Languages- Inu Igbo | Amakvita…
162. onye gbu igu ka ewu na eso
– it is the man with palm leaf that goat will follow.
163. ihe ojo gbaa afo oburu omenaala.
– when one continues practising a bad behaviour, it becomes a tradition.
163. ana ashu aja, ikpe ana ama ndi mmuo.
– let’s continue offering sacrifices so that the gods will be blamed.
164. Agwo niile ra ira mana, enwere eke nwe ohia.
– All snakes are equal but,
there’s a snake that’s owns the forest.
165. Agu tegolu aka n’ohia, ebeobula ono were nyuo
ahu, a ga-anu isiya.
– A lion that has long been in
the bush, wherever it farts, the odour must be smelt.
166. Isi na isi ra bu n’onu, mana mmadu ka ibe ya.
– All men are equal but some are more equal than
others.
167. Nnwa malu nnaya, amarago ndi chere ya n’elu
uwa.
– a child that knows his father, knows what awaits him in this world.
167. Onye ma mmadu na-egbu ya.
– It is the person who knows you, that will kill you.
168. Chukwu ekwekwala ka ngwere gba aji.
– Literal interpretation = God forbid the lizards to grow hairs.
169. Nchikasia ndi mmadu, adiro eru na-mkpuru
obi.
– The laughs of people doesn’t
(or doesn’t always) reach to the heart.
170. Mmuo na mmuo nuba ogu, putara ha n’uzo.
– When you see two
masquerades fighting, get out of the way.

171. Nwa enwe joro njo mana mma furu ya na anya
– a baby monkey looks urgly but he is still loved by his mother.
172. Okwu emelu aguokpu onye ikpe, ikpe na a mawu ehu.
– when a leopard is made the judge in a case the goat is always guilty.
173. Ana a gu ofu tupu a gua abuo.
– you must count one before counting two.
174. Agam niru ukwu osisi bu maka odimma nnunu.
– the prosperity of the trees is the well being of the birds.
175. ONU gi wulu mma, o bee ile gi
– if your mouth turns to knife it will cut your lips.
176. A gihi okpa na abo enene omimi mmiri.
– you don’t use two feets to check the dept of a river.
177. Nwayo, nwayo Ka eji a lasha ofe di oku
– you don’t lick a hot or peppery soup in a hurry.
178. A kpona osisi yere gi ndo, ohia
– don’t call the tree that shelter you a forest.
179. Nwata kwosha aka osoro ogalanya rie nni.
– the child that washes his hands well gets to eat with the elders.
180. onye ya na ekwensu na eriko nni na eji ogonogo ngasi.
– he that eats with the devil uses a long spoon.
181. Ekwe ekwe na ekwe na ute ekwere.
– a stubborn man will agree when he is doomed.
182. Agu na eme mkpotu anaghi a gbu anu
– a roaring lion kills no game.
183. Echi di ime amaghi ihe Oga amu.
– tomorrow is pregnant, who knows what it will give birth to.
184. Mmeju anu agu abughi ihe nkita chekuwelu ita.
– the liver of a lion is a Vein wish for the dog.
185. Onye tua Chukwu okwute o zewe ishi ya.
– he who throw stone at God , knows it will land on his head.
186. Ebe nwa na ele anya atu aka nne ya anohi ya Nna ya anodu ya.
– where a child points crying if his father is not there, his mother will be.
187. Nnwata evuhu Nna ya Uzo a muta di okpara.
– a boy can’t have a male child before his father.
188. Ana agwa onye isi Ka mmanu di na ofe mana anaghi agwa ya Ka nnu si tu ofe
– you can tell the blind how much oil is in the soup but you don’t need to tell him the quantity of salt in it
199. Onye otu anya na abu eze na ala ndi ishi.
– a one eyed man is king in the land of the blind.
200. Uboshi eke-nda abughi ahia, anye Aman Zu nke mmuo.
– they don’t trade during the eke-nda market day, or else you trade with the spirit.

201. Isi bulu abu anahu ezewu okpor.
– when a head I’d too big it cannot avoid punches.
202. Nkpulu osisi a kukotalu onu ahahi shikota onwe ha
– trees planted together can’t avoid brushing themselves.
203. Onye uno ya na a gba oku anaghi achu oke .
– a man whose house is on fire don’t go searching for rats.
204. Woke shili ihe na oku ma gawa ite nkwu, osihi na alu nkwu da, nni oshiyelu ele oku.
– when a man put food on the fire and goes to tap palm wine,if the food don’t get burnt, he will fall from the palm tree.
205. Owuhu ofu Uzo balu ahia
– a market is not attended by one road.
206. Ana ano ofu ebe a Kili mmowu.
207. You can’t watch masquerade dance from one place.
208. AWO anaghi agbahari na ahihe na afu.
– a toad does not run around in the daylight for nothing.
209. Ebuni na abo anaghi a nwuko mmiri na ofu efele. Ha ya akukota nkpi.
-two rams can’t drink from thesame bowl, they will surely knock horns.
210. Nwa si na nne ya agaghi alahu ula, ula agaghi Adi ya na anya.
– a child that say his mother will not sleep, him too will not sleep.
211. Nwata di ume ani na ano na oche Nna ya.
– a quite son seats at his fathers throne.
212. Oshimili shefulu ebe osili bia na ako ako.
– a river that forgets it source will run dry.
213. Onye bi na akuku mmiri e gihi aso mmiri a kwo aka.
He that leaves beside a river don’t use his saliva to wash his hand.
214. Ewi gbabalu onunu shelu oku dinta.
– a rabbit that ran into a hole should wait for the hunters fire.
215. Onye amaghi Uzo anaghi a gasi ike.
– he that is lost don’t walk fast.
216. Ka nshiko si aga Ka umu ya si eso ya.
– as a crab walks, so does his children.
217. Tupu gi na nwayi ajado ayikota, jua ihe gburu di ya.
– before you go out with a widow, ask what killed his husband.
218. Afo ekwehu okpa na Oga ezu ike.
– the stomach will not allow the feet to rest.
219. Mma di nko anaghi ewe esigbo isi.
– a sharp knife does not have a good head.
220. Mmiri malu aguokpu anaghi asachapu ya akara di ya na ahu.
– the rain that beat a leopard does not wash away its skin marks.
221. Anu Nile ba oku amalu nke gbalu abuba .
– when all meat enters the fire we will know the one with fat.
222. Nshiko anaghi ata alu, obu ekwem aka ya bu ihe na afu ufu.
– a crab does not bite, it is its handshake that hurts.
223. Kedu ihe egi osisi eme ebe enogolu ogene.
– what is the use of stick when the gong have been swallowed.
224. Ugbo na adaba mmiri ashohu onye ndu.
– a sinking vessel needs no navigation.
225. Okpa jide agu mgbada ana awuni anu.
– when the lion is crippled, the hare goes for debt.
226. Udele si na owehu ihe jikolu ya na onye okpu isi.
– the vulture has no business with the barbers.
227. Anaghi agwa oshi nti na mkpotu di na ahia.
– you don’t tell the deaf that their is commotion in the market.
228. Aka na ikpere abo na ana Ka nwa agu ji enye nwaya ala.
– two hands and knees on the ground, before a baby lion can suck his mothers breast.
229. Alusi a huili ugo na ebe na ogbo ogu.
– a respected gods will display during the time of war.
230. Akpata na abo di mma ntukota.
It is good to join two brooms together when sweeping.
231. Mmiri anaghi ato na ahu ngwele .
– Water does not always remain on a lizards skin.
232. Agu gulu na ututu anaghi ese okwu.
– the hungry that came in the morning don’t cause problem.
233. Nwata vulu mmowu Uzo ya na oso, mmowu bulu Uzo mfe mfe efezuo ya ahu
– if a child run faster than the masquerade, he is safe, but if the masquerade catches him, he will dance to his cane.
234. Isi waba nkita ala, Oma gigigi amawa ujo.
-when a mad dog feel headache, the fearful will start shaking.
235. Nne udele mua nwa umu nnunu ebegbue onwe ha na akwa.
– when the mother vulture gives birth, smaller birds will start crying.
236. Ede anaghi agbo jii.
– a cultivated coco Yam does not produce Yam
237. Eliwe atuo onye oya, onye oya liwe ota onye anyawu
238. Oku aguili wata na aka anaghi elegbu ya.
The fire an elder gives to a child does not burn him.
239. Agadi nwayi kaba nka odika agihi aku nu ya
– when a woman gets old it seems as if she was not married with money.
240. Enebe okeye anya na ONU odika ojihi ya welu nwu ala.
– when you look at the mouth of man it looks as if he did not use it suck breast

Advertisements
About NGstudents (9695 Articles)
NGstudents: For Educational Information, Local And World Breaking News
%d bloggers like this: